Uczelnia w szkołach

Politechnika Krakowska zaprasza do współpracy szkoły średnie i uczniów szkół średnich. Naszym celem jest zwiększenie popularności nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży. Chcemy skutecznie zachęcić uczniów do kontynuowania nauki na studiach o profilach technicznych i matematyczno-przyrodniczych oraz ułatwić im wejście w przedmioty akademickie podczas pierwszego roku studiów.

W ramach współpracy istnieje możliwość zorganizowania spotkań o charakterze edukacyjno-promocyjnym w wybranej klasie na lekcji lub dla kilku klas w większej sali szkolnej. Przeprowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii lub architektury krajobrazu. Przedstawienie uczniom oferty edukacyjnej Politechniki Krakowskiej przeznaczonej dla kandydatów na studia I stopnia oraz zaprezentowanie Politechniki Krakowskiej jako potencjalnego miejsca przyszłych studiów I lub II stopnia.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony